psychoterapia

Kiedy dobrze jest zasięgnąć porady psychologa na Śląsku

Posted on 26/09/2017 12:00am
gabinet psychologiczny
Source: flickr.com
Pojęcie psychoterapia pochodzi od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- czyli leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Zaliczają się do niej wszelkie oddziaływania o charakterze psychologicznym, zmierzające do polepszenia samopoczucia pacjenta. Spoiwem tych oddziaływań jest rozmowa między pacjentem a psychologiem, który stanowi podstawowy środek leczenia.
Read more >>