psychoterapia

Kiedy dobrze jest zasięgnąć porady psychologa na Śląsku

Posted on 07/11/2018 7:21am
gabinet psychologiczny
Source: flickr.com
Pojęcie psychoterapia pochodzi od greckiego słowa „psyche”-dusza i „therapein”- leczyć, oznacza więc leczenie duszy. Zaliczają się do niej rozmaite oddziaływania o charakterze psychologicznym, zmierzające do polepszenia samopoczucia pacjenta. Spoiwem tych oddziaływań jest kontakt między pacjentem a psychologiem, który stanowi podstawowy środek leczenia.
Read more >>