Kiedy dobrze jest zasięgnąć porady psychologa na Śląsku

Posted on 24/12/2018 7:17am

Definicja psychoterapii pochodzi od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- czyli leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Składają się na nią wszelkie oddziaływania o charakterze psychologicznym, które zmierzają do polepszenia samopoczucia pacjenta. Wspólną cechą tych oddziaływań jest rozmowa między pacjentem a terapeutą, który stanowikluczowy środek leczenia.


Cele psychoterapii ukierunkowane są zazwyczaj na zmiany w zachowaniu czy postawie pacjenta, jak także na rozwój jego umiejętności emocjonalnych.

Każda osoba doświadcza w swoim życiu trudności, czasem takich, z jakimi sam nie potrafi sobie poradzić. Nie w każdej sytuacji - najbliższe otoczenie, przyjaciele lub - strona tutaj - rodzina może pomóc. Właśnie wtedy potrzebny jest psycholog. Często osoby, które przychodzą pierwszy raz do psychologa tłumaczą, że nigdy nie przypuszczały, że będą musiały tutaj przyjść... iż dotychczas zawsze same radziły sobie z kłopotami. Konieczność konsultacji psychologicznej odbierają jako rodzaj porażki. Tymczasem psychoterapia wymaga od pacjenta dużej odwagi, wytrwałości oraz szczerości wobec siebie samego i wewnętrznej motywacji. W gabinecie psychologicznym w Katowicach - psycholog towarzyszy, doradza, pomaga dostrzec nową perspektywę oraz bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnościami. Jeśli zdecydują się Państwo na pracę nad własnym rozwojem, psycholog będzie wspierać Państwa wysiłki. Psycholog chętnie podzieli się wiedzą i wesprze w rozwiązywaniu problemów czy rozwijaniu umiejętności osobistych. W odpowiedzi na różnorakie potrzeby pacjentów, oferuje się psychoterapię indywidualną lub grupową, psychoterapię par i małżeństw, diagnozę dzieci i młodzieży, a także warsztaty umiejętności społecznych oraz grupy wsparcia.


wizyta u psychologa
Source: flickr.com
Podstawowym narzędziem pracy terapeutycznej jest rozmowa. Psycholog nie ocenia ani nie poucza. Sugerowana częstotliwość spotkań terapeutycznych to 2-3 sesje tygodniowo. Terapia poprzedzona jest konsultacjami. Konsultacje psychologiczne, to 1 lub 2 spotkania mające charakter konsultacyjny. Każda konsultacja trwa 50 minut i służy temu, by jak najlepiej zrozumieć naturę problemu klienta i zaproponować mu najefektywniejszą formę pomocy. Kolejno następuje terapia długoterminowa. W czasie stałych spotkań pacjent mówi psychologowi to, co uzna za istotne, poruszające lub po prostu ciekawe opowiedzenia, bez żadnych tematycznych ograniczeń. standardowa częstotliwość spotkań w przypadku terapii długoterminowej to 2 lub 3 razy tygodniowo. Terapia trwa do momentu rozwiązania problemów pacjenta. Decyzję o zakończeniu psychoterapii podejmuje razem terapeuta i pacjent.

Tags: Pacjent, terapeuta, problemy, Psycholog, pomoc, psychoterapia, kłopoty